KARO
Consulting

KARO
Consulting

KARO
Consulting

O nas

KARO Consulting to zespół doświadczonych specjalistów i pasjonatów w swoich dziedzinach, którzy od lat zajmują się wspieraniem Zarządów przedsiębiorstw i ich właścicieli w podejmowaniu najtrudniejszych decyzji związanych z finansami, strukturą organizacyjną, marketingiem. Dotychczas każdy z nas działał samodzielnie. Pod nazwą KARO Consulting łączymy swoje siły, aby zaoferować Państwu szeroki wachlarz usług w jednym miejscu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta

Ofertę skierowaną do Państwa podzieliliśmy na 4 obszary, w których podajemy przykładowe działania, których się podejmujemy. Wachlarz oferowanych usług jest katalogiem otwartym, za każdym razem dostosowywanym do indywidualnych potrzeb Klienta.
 • Budowa, optymalizacja, restrukturyzacja struktury organizacyjnej
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Opracowywanie strategii rozwoju
 • Opracowywanie i wdrażanie procesów i procedur
 • Zarządzanie projektami
 • Opracowywanie Due Diligence
 • Ceny transferowe – sporządzanie dokumentacji, audyt transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Przeprowadzanie testów utraty wartości
 • Wyceny przedsiębiorstw, WNiP, w tym know-how, znaków towarowych
 • Analizy opłacalności dla podejmowanych działań inwestycyjnych
 • Doradztwo w zakresie długofalowego planowania finansowego
 • Opracowywanie krótko i długoterminowych prognoz finansowych
 • Pozyskiwanie finansowania obrotowego, inwestycyjnego, leasingów, faktoringu
 • Opracowywanie biznesplanów na potrzeby instytucji finansowych
 • Opracowywanie budżetów pod inwestycje, projekty
 • Opracowywanie i wdrażanie narzędzi analitycznych
 • Doradztwo w zakresie zarządzania bieżącą płynnością

liczba klientów

ponad

mln pln
WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

liczba zrealizowanych projektów

Przykładowe realizacje

rozbudowa zakładu produkcyjnego

6000000pln biznesplan + pozyskanie finansowania

laboratorium

5000000pln pozyskanie dotacji na prace b+r

budowa hotelu

pozyskanje inwestora i finansowania 40 000 000pln

budowa osiadla domów jednorodzinnyc

planowanie finansowe, pozyskanie finansowania, kontrola budżetu – 10 000 000

Skontaktuj się z nami

Telefon: